Şanlıurfa’da personel alınacak! İŞKUR başvuruları başladı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde yapılacak olan 224 işçi alımına dair başvuru sürecine girildi. 6 Aralık Salı günü ile başlayan başvuruların hatırlatmasını İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) yaptı. İŞKUR tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: ''Orman Genel Müdürlüğü daimi işçi alım ilanı başvuruları başladı'' Başvurulara dair detaylar OGM resmi web sitesinden duyuruldu. OGM DAİMİ İŞÇİ ALIMI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAKOrman Genel Müdürlüğü tarafından duyurusu yayımlanan 224 sürekli işçi alımı şu ifadelerle duyuruldu: ''Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 141 engelli ve 83 eski hükümlü/TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplamda 224 daimi işçi alımı yapılacaktır.'' duyurunun ardından merak konusu olan başvuru tarihleri de şu şekilde belirlendi; 6 Aralık Salı gününden 12 Aralık Pazartesi 2022 tarihine kadar İŞKUR üzerinden alınacak. İlanda yayımlanan şartları taşıyan adaylar, ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek. ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARIGENEL ŞARTLAR:2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak, Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl'de ikamet ediyor olmak, Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekmektedir. ÖZEL ŞARTLAR:Milli Eğitim Bakanlı (MEB) tarafından onaylı belgelerden en az birine sahip olmak. Bu şarta bağlı olarak MEB onaylı sertifikalar ise şu şekilde açıklandı; Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası, Bilgisayar Operatörlüğü Sertifikası, Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası, İnsan Kaynakları Sertifikası, Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası, Halkla İlişkiler Sertifikası, Personel Bordro ve Özlük İşleri Sertifikası, Genel Muhasebe Sertifikası, Çağrı Merkezi Sertifikası Ortaöğretim, ön lisans, lisans düzeylerinde yukarıda yer alan sertifikaların konusu olan dersleri almış olmak ve bunu transkript ile ispatlamak gereklidir. En az Ortaöğretim mezunu olmak. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşından gün almamış olmak. ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY DAİMİ İŞÇİ ALIM ŞARTLARIGENEL ŞARTLAR2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak, Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) olduklarına dair durumlarını belgelendirmek, Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak ÖZEL ŞARTLAREn az ortaöğretim mezunu olmak Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri alanlarından 'sağlam onayı' alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.) Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşından gün almamış olmak. Öte yandan engelli statüsüne başvuru yapan adayların sözlü sınavı Bölge Müdürlükleri merkezinin yer aldığı şehirde yapılacak Eski hükümlü/TMY statüsüne başvuru yapan adayların sözlü ve uygulamalı sınavı ise Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara'da gerçekleştirilecek. OGM tarafından yayımlanan başvuru detaylarına ulaşmak için ''ogm.gov.tr'' adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak : https://www.urfanatik.com/haber/12973450/sanliurfada-personel-alinacak-iskur-basvurulari-basladi
 
Üst